31 января 2023

Сдача отчетности на сайте www.dfo.kz с 3 февраля 2023 года

✅Ағымдағы жылдың 18 қаңтарында Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 қаңтардағы №34 «Кәсіби және аудиторлық ұйымдардың есептілік тізбесін, нысандары мен ұсыну кезеңдiлiгiн, сондай-ақ аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпарат нысанын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізілді.

Осыған байланысты, Қаржы министрлігі аудиторлық ұйымдар мен кәсіби аудиторлық ұйымдарды 2023 жылғы 3 ақпаннан бастап есептілікті www.dfo.kz ресурсында тапсыру қажеттілігі туралы хабардар етеді.

#ҚРҚМбаспасөз_қызметі

 

🔹🔹🔹🔹

✅18 января текущего года внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 января 2017 года № 34 «Об утверждении перечня, форм и периодичности представления отчетности профессиональными и аудиторскими организациями, а также формы информации по страхованию гражданско-правовой ответственности аудиторской организации», которые вступают в силу 3 февраля 2023 года.

В этой связи, Министерство финансов информирует аудиторские организации и профессиональные аудиторские организации о необходимости сдачи отчетностей на ресурсе www.dfo.kz с 3 февраля 2023 года.

#ПрессслужбаМФ_РК